Aktuality

Základní program na dětské dny v délce nejčastěji 2-4 hodiny je vždy stavěn na míru objednateli. Zpravidla se skládá z vedených moderovaných soutěží a jednoho interaktivního divadelního představení. Na přání také volíme celkovou atmosféru, kterou dotváříme kostýmy      a rekvizitami. Např. piráti, cirkus, pohádka, cesta kolem světa, indiáni, galská vesnice – Asterix ,     a mnoho dalších. Program koncipujeme jako skládanku jednotlivých bloků aktivit. Průběžných, pravidelně se opakujících a jednorázových.

Průběžné aktivity:   návštěvníkům kdykoliv umožňují  aktivní zapojení  - například:

 • výtvarná soutěž – malování na stojanech, kartonových rolích….možno vystavit
 • dovednostní soutěže pro všechny věkové kategorie ( chytání rybiček, chůdičky….)
 • tvůrčí dílna 
 • malování na obličej, tělo, účesová tvorba
 • rozdávání balónků, balónková pošta
 • živá reklama ( např. postavičky na chůdách – letáky, balónky, informace..)

 

Opakující se aktivity:  moderované soutěže jeden proti jednomu, kluci proti holkám, všichni proti všem…..zařazované podle zájmu dětí – například:

 • překážkové dráhy
 • žonglování, žonglování s chůdařem
 • pěvecká soutěž
 • taneční soutěž ( podtancovávání, hula hop kroužky, pantomima…)

 

Jednorázové vstupy:  aktivní a pasivní – například:

 • divadelní představení – interaktivní, loutkové, na chůdách…..
 • vyhlašování a předávání cen
 • losování…..

 

Konkrétní podobu programu vybíráme a sestavujeme jednak podle přání zadavatele, jednak podle prostorových a časových dispozic akce. Hlavně podle reakcí dětí. Také přirozeně dáváme prostor jiným vstupům, např. místním souborům, jiným umělcům. Moderátor vše slovem a činem propojí. Po technické stránce jsme zcela soběstační s možností nazvučení celého prostoru, eventuálně  nasvícení „středobodu“ dění. Zajistíme veškeré rekvizity, dekorace i technické zázemí pro naši činnost ( např. umělý trávník, stojany, židličky pro děti, stoly a lavice, paravány, stánky….).      Program je vždy po celou dobu moderovaný.   Odměny zajišťujeme jen na přání objednatele.